NEN 3140 keuring Fitnesstoestellen

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de norm voor dat elektrische apparaten periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Bij apparaten die op 220/230 volt werken wordt er een NEN 3140 veiligheidstest uitgevoerd. De testgegevens worden opgeslagen en verwerkt in het controle rapport. Bij goedkeuring wordt elk apparaat voorzien van een keuringssticker. De keuring wordt uitgevoerd volgens de normering van HKZ.